DƯỢC ĐẠI QUANG GÓP MẶT TRONG BUỔI HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TP ĐÀ NẴNG

Cùng đồng hành với nhiều hoạt động tài trợ Hội Nhãn khoa Hà Nội , đặc biệt góp mặt trong buổi Hội Thảo Khoa Học diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp!!