ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG

Xây dựng hệ thống đội ngũ kiểm tra đánh giá sản phẩm thường xuyên.

– Kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo đem đến cho khách hàng sản phẩm tốt, tối ưu phục vụ sức khỏe cho con người

Nhận thông tin phản hồi từ khách hàng

– Đảm bảo chất lượng trước trong và sau khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

Hoạt động kiểm soát chuỗi hệ thồng nhà thuốc và bệnh viện.

– Tiến hành chăm sóc kiểm tra các lô hàng nhập vào và xuất ra, đánh giá chất lượng cung cấp sản phẩm cho hệ thống nhà thuốc đặc biệt trong quá trình lưu hành sản phẩm, chú ý thời hạn chất lượng sản phẩm .

Xử lý các trường hợp rủi ro

– Kịp thời phát hiện nhận phản hồi khi xảy ra rủi ro ảnh hưởng đến khách hàng.

– Tìm ra nguyên nhân giải pháp tốt nhất đến với khách hàng hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng uy tín của công ty.