Đảm bảo chất lượng uy tín sản phẩm

Đẩy mạnh phát triển mạng lưới sản phẩm thâm nhập sâu rộng vào thị trường.

Tiến hành quảng bá chất lượng uy tín sản phẩm đến với khách hàng.

Mở rộng mạng lưới phân phối đại lý trên toàn quốc

Thực hiện liên tục các buổi đào tạo chất lượng công dụng sản phẩm cung cấp cho bác sĩ và nhà thuốc đại lý trên toàn quốc.

Tăng cường chương trình hội thảo chất lượng sản phẩm

Phát triển các chương trình truyền thông rộng rãi…

Lập kế hoạch và điều hành giám chất lượng sản phẩm của nhà thuốc.

Hạn chế tình trạng nhà thuốc bán ra thuốc hết hạn sử dụng ảnh hưởng sức khỏe khách hàng và uy tín của công ty.