Eyebrain

Tài liệu dành cho Cán bộ Y tế

TẠI SAO EYEBRAING 3 TÁC ĐỘNG BẢO VỆ MẮT TOÀN DIỆN TỪ BÊN TRONG?

+NHÓM HOẠT CHẤT TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG

  • Việt quất đen
  • Taurine
  • Ginkgo biloba

=> Tăng cường chức năng điều tiết, hết mỏi mệt mắt, hạn chế cận thị phát triển

+NHÓM HOẠT CHẤT BẢO VỆ VÕNG MẠC

  • Vitamin E
  • DHA
  • Lutein
  • Vitamin A

=> Chống oxi hóa tối đa, bảo vệ võng mạc DHA bởi các stress oxi hóa, ánh sáng xanh từ màn hình điện tử

+ NHÓM HOẠT CHẤT TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

  • Thymomodulin
  • Lysine

=> Tăng sản xuất kháng thể IgG tự nhiên chống lại virus và vi khuẩn xâm lấn nhãn cầu

TÁC DỤNG:

Cải thiện điều tiết

Bảo vệ võng mạc

Chống viêm nhiễm

THÀNH PHẦN

Thành phần (Mỗi viên nang chứa)

Common Bliberry extract (Việt Quất Đen) ———- 50mg

Taurine —————————————————- 50mg

Thymomodulin ——————————————-50mg

Lysine ——————————————————25mg

DHA 5% ————————————————– 25mg

Ginkgo biloba ———————————————20mg

Vitamin E ————————————————–20 IU

Lutein ——————————————————-05mg

Vitamin A—————————————————20IU

Phụ liệu: Tinh bột, magnesium stearate, talc, natri benzoate

KHUYẾN CÁO DÙNG HỘP 30 VIÊN

Liều dùng: 1 viên / lần ; 1 lần / ngày

Bệnh nhân bị viêm nhiễm do vi khuẩn vius nhãn cầu cần tăng cường sức đề kháng