Chiến lược chăm sóc khách hàng online và offline

Thực hiện chăm sóc khách hàng thông qua kênh online và offline:

  • Kênh online: chăm sóc khách hàng qua các page của công ty( Page: Kidimol, Enkid,.Lipitear….)
  • Kênh offline: Thông qua trình dược trực tiếp tiếp xúc với hệ thống nhà thuốc, bênh viện trên khu vực và toàn quốc.

Liên kết thống nhất giữa các hệ thống trình dược -công ty- nhà thuốc, bệnh viện phân phối.

  • Đảm bảo hoạt động quản lý có hiệu quả của công ty đến trình dược, quản lý hệ thống phân phối đảm bảo sản phẩm chất lượng đến với khách hàng.

Lên kế hoạch lên định hướng chăm sóc tận tình khách hàng.

  • Nhằm giải đáp thắc mắc của khách hàng trước những sản phẩm của công ty.
  • Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến với khách hàng.

Xây dựng kênh fanpage tiếp xúc gần hơn với khách hàng.

  • Xây dựng liên tục đổi mới hình ảnh sản phẩm tốt truyền tải công dụng phục vụ phù hợp đến mỗi khách hàng.
  • Khách hàng dễ theo dõi những thông tin mới nhất từ cổng thông tin của công ty.Nhận phản hồi chăm sóc cho khách hàng